Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-7977-04.12.2020-ԳԿ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.  2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ի Քրեակատարողական օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հիմնական եւ հեռակա բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական կրթությունը եւ մասնագիտական ուսուցումը» բառերը փոխարինել «բարձրագույն կրթությունը եւ ուսուցումը«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքի դրույթներին համապատասխան» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: