Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-7972-04.12.2020-ԳԿ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հիմնադրամների մասին» 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-516-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով.

«9. Պետության կողմից հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ գիտական կազմակերպության հոգաբարձուների խորհուրդը ձեւավորվում է «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքին համապատասխան:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: