Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-6291-16.06.2005-ՖՎ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրա՟պետության (1997 թվականի մայիսի 14, ՀՕ-118) օրենքի 15-րդ հոդվածի 17-րդ կետի 10-րդ պարբերությունում «ստանդարտացված (բանկային) ձուլակտորների» բառերը փոխարինել «բանկային ոսկու» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո: