Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-5271-25.03.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի» բառերից հետո լրացնել «Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականի» բառերով, իսկ «Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնականի» բառերից հետո լրացնել «Ազգային ժողովի խմբակցության խորհրդականի» բառերով: