Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-5902-17.05.2005-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. " Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9 հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 13-րդ կետով`
 
" 13. դատական նիստի համակարգչային ձայնագրման կրիչի բնօրինակից պատճենահանված կրիչ տալու համար  պատրաստված յուրաքանչուր կրիչի (կոմպակտ լազերային սկավառակի) համար` բազային տուրքի չափով"

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: