Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-2541-25.03.2004-ՊԱ-010
Կ-4991-07.02.2005-ՊԱ-010 /2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայստանի Հանրապետության պետական պարգեւների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (22 ապրիլի 1994 թվականի, ՀՕ-95) 11-րդ հոդվածը «Արիության մեդալը» բառերից առաջ լրացնել «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալը,» բառերով, իսկ «Մարտական ծառայության մեդալը» բառերից հետո` «Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալը» բառերով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։