Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-407-05.12.2019--012/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՑ ՍԿՍԱԾ ՏԱՐԲԵՐ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԱԺ ՔՆՆԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Կարդալ այստեղ