Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-249-06.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«3. Մինչեւ 14 անդամ ունեցող խմբակցություններն ունենում են Աշխատակազմի հաստիքացուցակով սահմանված մեկ գործավար եւ  մինչեւ երեք փորձագետ, իսկ 14-ից ավելի անդամ ունեցողները` մեկ գործավար եւ մինչեւ հինգ փորձագետ:»

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, որ մինչեւ 14 անդամ ունեցող խմբակցություններն ունենում են թվով 4 փորձագետ, իսկ 14-ից ավելի անդամ ունեցող խմբացկությունները՝մինչեւ 4 փորձագետ:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ «Խմբակցության գործունեության մասնագիտական սպասարկումն իրականացնում են խմբակցության գործավարը եւ փորձագետները, որոնք աշխատանքի են ընդունվում ժամկետային պայմանագրով` համապատասխան խմբակցության ղեկավարի ներկայացմամբ, կատարում են նրա հանձնարարությունները, ինչպես նաեւ նրա հանձնարարությամբ աջակցում են խմբակցության աշխատանքին’:

Սահմանադրական օրենքը չի սահմանում, թե որն է խմբակցության փորձագետի աշխատանքային պարտականությունները, այլ միայն նշում է մասնագիտական սպասարկում անվանումը, ինչից հետեւում է, որ փորձագետը պետք է կատարի մասնագիտական աշխատանք:

Ներկայիս ԱԺ խմբակցությունները՝ «Իմ Քայլը», «Բարգավաճ Հայաստան» եւ «Լուսավոր Հայաստան», համապատասխանաբար 88, 26 եւ 18 պատգամավորներներով, իրականացնում են բազմավեկտոր եւ տարաբնույթ մասնագիտական ուղղվածությամբ աշխատանքներ, բազմապիսի իրավական ակտերի վերաբերվող ուսումնասիրություններ եւ վերլուծություններ, որոնք պահանջում են խմբակցությանը աջակցող անձանց՝փորձագետների ակտիվ ներգրավվածություն:

23.07.2019թ դրությամբ ՀՀ Ազգային Ժողովում քննարկվել կամ քննարկվելու է ընդանուր առմամբ 357 իրավական ակտի նախագիծ, որից 186-ը արդեն իսկ ամբողջությամբ ընդունվել են, 29-ը օրակարգում են, 142 նախագիծ էլ դեռեւս չի ընգրկվել օրակարգում, ինչպես նաեւ եղել են մի խումբ չընդունված օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը ուսումնասիրվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի խմբակցության փորձագետների կողմից:  ՀՀ ԱԺ խմբակցությունների փորձագետները հիմնականում կատարում են վերլուծական եւ հետազոտական աշխատանքներ, տալիս են եզրակացություններ օրենսդրական նախագծերի վերաբերյալ, մասնակցում դրանց ստեղծմանը, աջակցում խմբակցության պատգամավորների առաջարկներին ու քաղաքացիների բարձրացրած խնդիրներին օրենսդրական լուծումներ տալուն: Հաշվի առնելով մեծ թվով օրենսդրական նախաձեռնությունների քանակը, դրանց ուսումնասիրության ծավալները եւ կապը այլ իրավական ակտերի հետ, ինչպես նաեւ այլ մասնագիտական հմտություններ պահանջող աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը՝ գտնում ենք, որ հրատապ է Ազգային Ժողովի Կանոնակարգ ՀՀ Սահմանադրական օրենքում իրականացնել մեր կողմից առաջարկվող փոփոխությունները եւ ավելացնել 14-ից ավել անդամ ունեցող խմբակցությունների փորձագետների թիվը մեկով:

Նախագծով ակնկալվում է բարձրացնել ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցությունների աշխատանքային արդյունավետությունը, տալ խմբակցություններին հնարավորություն իրենց աշխատանքներում ներգրավել նոր մասնագետների՝ խորհրդարանական աշխատանքների մասնագիտական որակները բարձրացնելու, ինչպես նաեւ ՀՀ իրավական համակարգում առկա խնդիրների վերհանման եւ դրանց լուծումների օրենսդրական  ընթացակարգերի նախանշման նպատակով: 
 

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
Ամփոփաթերթ