Armenian ARMSCII Armenian

Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում

Կ-29253 -23.09.2019-ՊԻ-011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասում, 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասում եւ 118-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «պետական կառավարման մարմնի աշխատակազմում» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «պետական մարմնում» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: