Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0844-02.04.2019-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-274 օրենքի 82.2-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ եւ 5-րդ կետերով.

«4) լրացել է պարտավորության կատարման` նոտարի կողմից վավերացված գործարքով նախատեսված ժամկետը կամ պարտատիրոջ մոտ նոտարի կողմից վավերացված գործարքի հիման վրա առաջացել է պարտավորության կատարում պահանջելու իրավունք.

5) առերեւույթ չի լրացել օրենքով սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: