Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-361-28.08.2018,18.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին»  2001 թվականի հունիսի 24-ի ՀՕ-200 օրենքի (այսուհետ՝Օրենք) 14.1-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել նոր՝ 14.2-րդ եւ 14.3-րդ հոդվածներով.

«Հոդված 14.2 Երեւանի օր` նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ կիրակի օրը:

Հոդված 14.3 Տեղական ինքնակառավարման օր՝ նշվում է նոյեմբերի 10-ին:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ  

Ամփոփաթերթ