ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

§Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին¦ ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ արված առաջարկությունների

 

NN

Առաջարկի հեղինակ

Նախագծի այն մասը, որին վերաբերում է առաջարկը

Առաջարկը

Հիմնական զեկուցողի եզրակացությունը առաջարկի վերաբերյալ

  1.  

ԱԺ պատգամավորներ՝                             Գագիկ Մինասյան    Սամվել Նիկոյան Տատյանա Միքայելյան               Գևորգ Գորգիսյան Արմենուհի Կյուրեղյան

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից հաջորդող տասներորդ օրը:

 

§Հոդված 3.» բառերը փոխարինել §Հոդված 4.» բառերով:

 

Ընդունված է:

 

 2.

ԱԺ պատգամավորներ՝                             Գագիկ Մինասյան    Սամվել Նիկոյան Տատյանա Միքայելյան               Գևորգ Գորգիսյան Արմենուհի Կյուրեղյան

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից հաջորդող տասներորդ օրը:

 

§Հոդված 3.»-ի §Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից հաջորդող տասներորդ օրը: » նախադասությունը փոխարինել հետևյալ բովանդակության նախադասությամբ. §Օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամնբ նոր նախադասությամբ.

Յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին երեք աշխատանքային օրերի ընթացքում Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը Ազգային Ժողով է ուղարկում այդ եռամսյակի ընթացքում ներկայացվելիք ընթացիկ եզրակացությունների նախատեսվող ցանկը՝ բաշխված ըստ ամիսների։

 

 

Ընդունված է:

 

3. 

ԱԺ պատգամավորներ՝                             Գագիկ Մինասյան    Սամվել Նիկոյան Տատյանա Միքայելյան               Գևորգ Գորգիսյան Արմենուհի Կյուրեղյան

 

§Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին¦ ՀՀ օրենքի նախագծի վերնագիր

 

Օրենքի նախագծի վերնագրում §փոփոխություններ»  բառից հետո ավելացնել §լրացում»  բառը:

 

Ընդունված է: