!!DocumentCode !!DocumentName,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

!!AuthorType1-4903-10.04.2014-ՏՀ-010/0
«Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
!!Author` !!Goverment
09.04.2014
!!Reporter` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյան

des questions économiques permanente Commission


09.06.2014 - !!h_Delayed1
07.12.2015 - !!h_OnAgenda
06.04.2017 - !!h_Recalled