!!DocumentCode !!DocumentName,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

!!AuthorType1-30010-11.11.2013-ՊԻ-010/0
!!AuthorType1-30010-11.11.2013-ՊԻ-010/1
!!AuthorType1-30010-11.11.2013-ՊԻ-010/2
!!AuthorType1-30010-11.11.2013-ՊԻ-010/!!3amb
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
!!Author` !!Goverment
11.11.2013
!!Reporter` ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյան

des questions de l'Etat et juridiques permanente Commission


11.11.2013 - !!h_OnAgenda
11.11.2013 - !!h_TriDay4
14.11.2013 - !!1_reading
14.11.2013 - !!2_reading
02.12.2013 - !!h_TriDay4
05.12.2013 - !!4_reading
28.12.2013 - Signé