!!DocumentCode !!DocumentName,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

!!AuthorType1-3743-30.10.2013-ՊԻ-010/0
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
!!Author` !!Goverment
30.10.2013
!!Reporter` ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյան

des questions de l'Etat et juridiques permanente Commission


02.12.2013 - !!h_OnAgenda
02.12.2013 - !!h_TriDay4
06.03.2014 - !!h_Recalled