!!DocumentCode !!DocumentName,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

!!AuthorType1-3073-25.07.2013-ՊԻ-010/0
!!AuthorType1-3073-25.07.2013-ՊԻ-010/1
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
!!Author` !!Goverment
25.07.2013
!!Reporter` ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Օրբելյան

des questions de l'Etat et juridiques permanente Commission


09.09.2013 - !!h_OnAgenda
09.09.2013 - !!h_TriDay4
21.10.2013 - !!1_reading
02.12.2013 - !!h_TriDay4
05.12.2013 - !!3_reading
05.12.2013 - !!h_Recalled