Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝ Պ-297-25.09.2019-ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «2020 թվականի հունիսի 1-ից» բառերը փոխարինել «2021 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով: