ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետև՝ Նախագիծ) վերաբերյալ առաջարկում ենք՝  նախագծի վերնագրում «փոփոխություններ» բառը փոխարինել «փոփոխություն» բառով: