!!DocumentCode !!DocumentName,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

!!AuthorType1-408-05.12.2019-ՏՀ-011/0
«Հարկային հարցերով փոխադարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիան (2010 թվականի արձանագրությամբ փոփոխված) վավերացնելու մասին
!!Author` !!Goverment
04.12.2019
Keynote Speaker` ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան
13.12.2019
Commission permanente des questions économiques permanente Commission


12.12.2019 - !!h_OnAgenda
12.12.2019 - !!h_Approved2