Код документа Название документа,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/0
-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/1
-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
`
28.03.2019
Основной докладчик` ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան

по экономическим вопросам Постоянная комиссия


29.05.2019 -
07.06.2019 -
18.06.2019 -
25.06.2019 -
27.06.2019 - Подписано