ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
(փաստաթղթային կոդ` Պ-884-26.04.2010-ՊԻ-010/0 ) վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հովիկ Աբրա՟համ՟յանի, Գալուստ Սահակյանի, Անահիտ Բախշյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Ստյոպա Սաֆար՟յանի, Լյովա Խաչատրյանի, Արման Սահակյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Արտյուշ Շահբազյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Հայաստանի Հանրա՟պե՟տության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա՟ցում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) մասնագիտական փորձաքննության է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունում:

Նախագիծը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու՟թյանը:

Նախագիծը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ նորմերին, ինչպես նաեւ Հայաս՟տանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխանության տեսանկ՟յունից խնդիրներ չի առաջացնում:

Նախագիծը համապատասխանում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի պահանջներին:

Նախագիծը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին:

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆՊԵՏ                                                         Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

13 մայիսի 2010 թ.

N 63

Կատարողներ` Իրավական փորձաքննության բաժին

Կ.Հարությունյան, Լ.Աբովյան, հեռ. 588-459