Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

« Ուսուցչի կարգավիճակի մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Պ-038-23.07.2007-ԳԿ-010/0) վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե Բիշար յան ի եւ Արտաշես Ավոյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված « Ուսուցչի կարգավիճակի մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ ը (այսուհետ` Նախագիծ) փորձաքննության է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության վարչությունում :

Հայտնում ենք, որ 2006 թվականի մարտի 2-ին ՀՀ Ազգային ժողովում պաշտոնական շրջանառության մեջ դրված նույնանուն եւ նույնաբովանդակ օրենքի նախագծի (Պ-160-12.11.2003,21.01.2004-ԳԿ-010/0 փաստաթղթային կոդով) վերաբերյալ Վարչության կողմից 2004 թվականի հունվարին ներկայացվել է եզրակացություն:

Վերոհիշյալ եզրակացությունը կցվում է:

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարող` Ա. Դանիելյան