20.02.2009

Քաղվածք N 25 նիստի արձանարությունից

ժ. 11. 00
330 սենյակ

Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

Քվեարկության արդյունքներով.

1. Առաջարկել Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի  առաջիկա չորսօրյա նիստերի (23.02.09-26.02.09) օրակարգում  ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1) Կ-205 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.01.2008

Հիմնական զեկուցող` Մ.Սարգսյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

2) Կ-413 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
(Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 25.12.2008

Հիմնական զեկուցող` Գ.Մալխասյան

Հարակից զեկուցող` Զ.Փոստանջյան

3) Պ-542 «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահան Հովհաննիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան) 19.02.2008

Հիմնական զեկուցող` Ս.Ավետիսյան

Հարակից զեկուցող` Գ.Աբրահամյան

4)  Պ-539 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Ավետ Ադոնց, Արծրունի Աղաջանյան, Արմեն Ռուստամյան) 18.02.2009

Հիմնական զեկուցող` Դ.Հարությունյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Շահբազյան

5) Պ-543 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-5431 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ Պ-5433 «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան, Վարդան Բոստանջյան, Ստեփան Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Արաիկ Հովհաննիսյան) 18.02.2009

Հիմնական զեկուցող` Դ.Հարությունյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

2. Առաջարկել Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի  օրակարգում ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1) Կ-205 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.01.2008

Հիմնական զեկուցող` Մ.Սարգսյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

2) Կ-413 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
(Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 25.12.2008

Հիմնական զեկուցող` Գ.Մալխասյան

Հարակից զեկուցող` Զ.Փոստանջյան

3) Պ-542 «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահան Հովհաննիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան) 19.02.2008

Հիմնական զեկուցող` Ս.Ավետիսյան

Հարակից զեկուցող` Գ.Աբրահամյան

4) Պ-539 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Ավետ Ադոնց, Արծրունի Աղաջանյան, Արմեն Ռուստամյան) 18.02.2009

Հիմնական զեկուցող` Դ.Հարությունյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Շահբազյան

5) Պ-543 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-5431 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ Պ-5433 «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան, Վարդան Բոստանջյան, Ստեփան Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Արաիկ Հովհաննիսյան) 18.02.2009

Հիմնական զեկուցող` Դ.Հարությունյան

Հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

3. Հետաձգել հետեւյալ նախագծի չորսօրյա նիստերի օրակարգի   նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը.

Կ-185 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 03.12.2007 մինչեւ 60 օրով

4. Հետաձգել հետեւյալ նախագծերի հերթական նստաշրջանի օրակարգի նախագիծ ընդգրկվելու ժամկետը.

1) Պ-418 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին  (Հեղինակ` Լարիսա Ալավերդյան ) 26.12.2008, մինչեւ 30 օրով

2) Պ-420 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», Պ-4201 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», Պ-4202 «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-4203 «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` Լարիսա Ալավերդյան ) 27.12.2008, մինչեւ 30 օրով

5. Առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հետեւյալ նախագծերը քննարկել երկու ընթերցմամբ  (Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կցվում է )`

1) Կ-205 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.01.2008

2) Կ-413 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
(Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 25.12.2008

3) Պ-542 «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահան Հովհաննիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան) 19.02.2008

4) Պ-539 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Ավետ Ադոնց, Արծրունի Աղաջանյան, Արմեն Ռուստամյան) 18.02.2009

5) Պ-543 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-5431«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ Պ-5433«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան, Վարդան Բոստանջյան, Ստեփան Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Արաիկ Հովհաննիսյան) 18.02.2009 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                             Դ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
 
 
 

Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

1) Կ-205 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.01.2008

2) Կ-413 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
(Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 25.12.2008

3) Պ-542 «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահան Հովհաննիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան) 19.02.2008

4) Պ-539 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Ավետ Ադոնց, Արծրունի Աղաջանյան, Արմեն Ռուստամյան) 18.02.2009

5) Պ-543 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-5431 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ Պ-5433 «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան, Վարդան Բոստանջյան, Ստեփան Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Արաիկ Հովհաննիսյան) 18.02.2009 ՀՀ օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը  ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

1) Կ-205 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.01.2008

2) Կ-413 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
(Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 25.12.2008

3) Պ-542 «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահան Հովհաննիսյան, Սուքիաս Ավետիսյան) 19.02.2008

4) Պ-539 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Ավետ Ադոնց, Արծրունի Աղաջանյան, Արմեն Ռուստամյան) 18.02.2009

5) Պ-543 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Պ-5431 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ Պ-5433 «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Գագիկ Մինասյան, Վարդան Բոստանջյան, Ստեփան Ասլանյան, Բագրատ Սարգսյան, Արաիկ Հովհաննիսյան) 18.02.2009 ՀՀ օրենքների նախագծերն Ազգային ժողովում քննարկել երկու ընթերցմամբ :