26.09.2008

Քաղվածք թ.2.4.4

Թ. 2.4.4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

                                                                                                                           ժ. 11. 00

                                                                                                                            334 սենյակ

     Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային  եւ բյուջետային   հարցերի մշտական  հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

Քվեարկության արդյունքներով.

1. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի չորրորդ գումարման 4-րդ   նստաշրջանի   

    առաջիկա չորսօրյա նիստի (սեպտեմբերի 29 - հոկտեմբերի 2) օրակարգում ընդգրկել դրական   

    եզրակացություն   ստացած հետեւյալ օրենքների նախագծերը.                                                                                                                   

1) 278.«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկա յին բյուրոների գործունեության մասին» (Կառավարություն, 29.05.2008)

278.1 ««Բանկային գաղտնիքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.2 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.3 ««Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.4 ««Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.5 ««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.6 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.7 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.8 ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.9 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.10 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարու թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.11 ««Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 2-րդ ընթերցում,

Զեկուցողներ`

ՀՀ  կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Ա.Մինասյան

  2) 331.««Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» (Կառավարություն,18.09.2008), 2-րդ ընթերցում:

Զեկուցողներ`

ՀՀ  կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Գ.Մինասյան

Նախագահ

Գ.Մինասյան