01.02.2008

Քաղվածք արձանագրությունից

         Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐԻ  ՄՇՏԱԿԱՆ    ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ՆԻՍՏԻ

Թ. 9   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

                                                                                                                         01.02.2008թ.

                                                                                                               ժ. 11. 00

                                                                                                              330 սենյակ

     Ազգային ժողովի պետական- իրավական հարցերի մշտական  հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

 

Քվեարկության արդյունքներով.

1.     Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման            3-րդ  նստաշրջանի  օրակարգում ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած  հետեւյալ օրենքների նախագծերը.

1) կոդ.«Կ-174» « Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», կոդ.«Կ-1741 » «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 19.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Դ.Հարությունյան

2) կոդ.«Կ-178» « Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 26.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Դ.Հարությունյան

3) կոդ.«Պ-183» « Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», կոդ.«Պ-1831 » « Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 29.11.2007 (Հեղինակներ` Ա.Բախշյան, Ա.Մարտիրոսյան)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Բախշյան

հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

4) կոդ.«Կ-185» « Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Մահտեսյան

հարակից զեկուցող` Ա.Դավթյան

5) կոդ.«Կ-188» « Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Մ.Գասպարյան

6) կոդ.«Կ-194» « Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Մ.Վարդանյան

հարակից զեկուցող` Մ.Գասպարյան

7) կոդ.«Կ-213» « Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 29.01.2008 (Հեղինակ `ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ս.Կարայան

հարակից զեկուցող`Դ.Հարությունյան

2.     Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման    3-րդ  նստաշրջանի  առաջիկա չորսօրյա նիստերի (04.02.08-07.02.08) օրակարգում  ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած հետեւյալ օրենքների նախագծերը.

1) կոդ.«Կ-174» « Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», կոդ.«Կ-1741 » «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 19.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Դ.Հարությունյան

2) կոդ.«Կ-178» « Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 26.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Դ.Հարությունյան

3) կոդ.«Կ-188» « Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Գ.Դանիելյան

հարակից զեկուցող` Մ.Գասպարյան

4) կոդ.«Կ-194» « Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Մ.Վարդանյան

հարակից զեկուցող` Մ.Գասպարյան

5) կոդ.«Կ-214» « Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 29.01.2008 (Հեղինակ `ՀՀ կառավարություն)

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ս.Կարայան

հարակից զեկուցող`Դ.Հարությունյան

3.     Կոդ. «Կ-074» «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) 08.08.2007, ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացնել երկրորդ ընթերցման (օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակը կցվում է):

4.     Հետաձգել  հետեւյալ օրենքների նախագծերի հերթական նստաշրջանի օրակարգի նախագիծ ընդգրկվելու ժամկետը.

                                                             

1) կոդ.«Պ-003» Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 20.06.2007թ. (Հեղինակ `Վ.Դալլաքյան), մինչեւ 90 օրով.

2) կոդ.«Պ-037» «Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», 23.07.2007  (Հեղինակներ` Ա.Ավոյան, Գ.Սարգսյան, Մ.Շահգելդյան), մինչեւ 60 օրով.

3) կոդ.«Պ-126» «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 13.09.2007  (Հեղինակներ` Հ.Մարգարյան,Ա.Ավոյան Լ.Ալավերդյան, Ա.Շահբազյան) , մինչեւ 60 օրով.

4) կոդ.«Պ-134» «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 26.09.2007  (Հեղինակներ` Հ.Մարգարյան, Ա.Ավոյան, Հ.Բիշարյան) , մինչեւ 60 օրով.

5) կոդ.«Պ-169» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», կոդ.«Պ-1691 » «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 07.11.2007  (Հեղինակ` Զ.Փոստանջյան), մինչեւ 30 օրով

6) կոդ.«Պ-180» «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 27.11.2007  (Հեղինակներ` Հ.Մարգարյան, Ա.Ավոյան, Ա.Մարտիրոսյան, Լ.Ալավերդյան), մինչեւ 60 օրով.

7) կոդ.«Պ-197» «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակներ` Գ.Սահակյան, Ա.Սահակյան, Կ.Ավագյան, Ա.Աշոտյան, Ա.Աղաբաբյան, Ս.Միքայելյան, Վ.Հակոբյան), մինչեւ 30 օրով:  

   

5.     Կոդ. «Պ-089» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 28.08.2007 (Հեղինակներ` Ա.Բաղդասարյան, Հ.Մարգարյան, Գ.Սարգսյան), ՀՀ օրենքի նախագծի չորսօրյա նիստերի օրակարգի նախագիծ ընդգրկվելու ժամկետը հետաձգել մինչեւ 60 օրով :

6.     Առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջարկել հետեւյալ օրենքների նախագծերը քննարկել երկու ընթերցմամբ  (Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կցվում է).

1) կոդ.«Կ-174» «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», կոդ.«Կ-1741 » «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 19.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն).

2) կոդ.«Կ-178» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 26.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն). 

3) կոդ.«Կ-185» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն).

4) կոդ.«Կ-188» «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն).

5) կոդ.«Կ-194» «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն).

6) կոդ.«Կ-214» «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 29.01.2008 (Հեղինակ `ՀՀ կառավարություն):

7.     Առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» կետով պատգամավորների (նշված) Ազգային ժողովի 4-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում քվեարկություններից բացակայություններն համարել հարգելի :

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                       Դ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                                                                                                           

Նախագիծ

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

             Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն   Ժ Ո Ղ Ո Վ Ի

            Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

Կոդ.«Կ-174» «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», կոդ.«Կ-174» «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 19.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-178» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 26.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-185» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-188» «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-194» «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-214» «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 29.01.2008 (Հեղինակ `ՀՀ կառավարություն) ՀՀ օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը  ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

      

Կոդ.«Կ-174» «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», կոդ.«Կ-1741 » «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 19.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-178» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 26.11.2007  (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-185» «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-188» «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 04.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-194» «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 18.12.2007 (Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն), կոդ.«Կ-214» «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 29.01.2008 (Հեղինակ `ՀՀ կառավարություն) ՀՀ օրենքների նախագծերն Ազգային ժողովում քննարկել երկու ընթերցմամբ:

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ