29.01.2010

Քաղվածք թիվ 19 նիստի արձանագրությունից

Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը

                                                                                Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է`

Քվեարկության արդյունքներով.

1. Հետաձգել հետեւյալ օրենքների նախագծերի   Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի չորսօրյա (փետրվարի 1-4-ի) նիստերի օրակարգի նախագիծ ընդգրկվելու ժամկետը.

1)Պ-533 «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հեղինակ` Հակոբ Հակոբյան, (16.02.2009), մինչեւ 15 օրով:

2)Կ-597 Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն (17.04.2009թ.),ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ,մինչեւ 15 օրով:

3) Կ-235 «Պետական կենսաթոշակային համակարգում անհատական հաշվառման մասին»
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն(18.03.2008թ.),ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ,մինչեւ 90 օրով:

4)Պ-025 «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Խաչիկ Հարությունյան, Արծրունի Աղաջանյան (12.07.2007),ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ,մինչեւ 90 օրով:

2. Առաջարկել Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1)    Կ-783 Պետական կենսաթոշակների մասին               

Կ-783.1 «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.2 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.3 «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.4 «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.5 «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.6 «Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության անդամների, սահմանադրական դատարանի անդամների, Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի նախագահի եւ դատավորների կողմից իրենց պաշտոնեական պարտականություններ կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ զոհվելու կամ անաշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.7 Եկամտային հարկի եւ կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին

Կ-783.8 Կուտակային կենսաթոշակների մասին

Կ-783.9 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.10 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.11 «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.12 «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.13 «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.14 Եկամտային հարկի մասին

Կ-783.15 «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.16 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.17 «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.18 «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.19 «Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.20 «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.21 «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.22 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.23 «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.24 «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.25 «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.26 «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.27 Ներդրումային ֆոնդերի մասին

Կ-783.28 «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-783.29 «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.30 «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.31 «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.32 «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.33 «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.34 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.35 Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.36 «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.37 «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.38 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.39 «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.40 «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.41 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.42 «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.43 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-783.44 «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-783.45 «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.46 Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.47 «Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Կ-783.48 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ-783.49 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին

                  Կ-783.50 «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին

       Կ-783.51 «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին

       Կ-783.52 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

       Կ-783.53 «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

       Կ-783.54 «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին

       Կ-783.55 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին                                                

Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն 30.12.2009 թվական

Զեկուցողներ`                                                                    

Հիմնական                                           Ա.Ասատրյան

Հարակից                                              Հ.Հակոբյան

2) Կ-787 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ-787.1 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ-787.2 «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին

Կ-787.55 «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հեղինակ ՀՀ կառավարություն, 02.12.2009 թվական

Զեկուցողներ`                                                                    

Հիմնական                                           Մ Մնացականյան

Հարակից                                              Հ.Հակոբյան

3)Պ-734 «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հեղինակներ` Արծվիկ Մինասյան, Արտյուշ Շահբազյան, Վահան Հովհաննեսյան, Գագիկ Գեվորգյան, Արա Նռանյան, Լիլիթ Գալստյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Արմեն Ռուստամյան,Արայիկ Գրիգորյան (08.10.2009)

Զեկուցողներ`                                                                    

Հիմնական                                           Ա.Մինասյան

Հարակից                                              Մ.Մնացականյան

                                                                Հ.Հակոբյան        

3 . Հետաձգել հետեւյալ օրենքների նախագծերի հերթական նստաշրջանի օրակարգի նախագիծ ընդգրկվելու ժամկետները.           

1) Պ-723 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին

Հ եղինակներ`Վահան Հովհաննեսյան, Արծվիկ Մինասյան, Հրայր Կարապետյան, Արտյուշ Շահբազյան,Լիլիթ Գալստյան, Արմեն Ռուստամյան,Ռուզաննա Առաքելյան (28.09.2009), մինչեւ 30 օրով:

                Պ-723 .1 «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

2)Պ-328 «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Լիլիթ Գալստյան, Արա Նռանյան, Արմեն Ռուստամյան, Արծվիկ Մինասյան, Արտյուշ Շահբազյան,Լիլիթ Գալստյան, Արմեն Ռուստամյան,Ռուզաննա Առաքելյան (17.09.2008), մինչեւ 30 օրով:

            328.1 «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

3)Պ-115«Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի եւ այլ միջուկային աղետներից տուժած քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության մասին»

Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան (05.09.2007), մինչեւ 15 օրով:

 

Հանձնաժողովի նախագահ                                                                                 Հակոբ Հակոբյան