Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով


21.10.2010ՔԱՂՎԱԾՔ N 30 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

10.09.2010Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք N 29 Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց

27.01.2010Քաղվածք N 23 արձանագրությունից