Ընտրատարածք 044

ք.Եղվարդ , ք.Նոր Հաճն , ք.Արզնի, Արաgյուղ, Պռոշյան , Քասախ , Նոր Երզնկա , Բուժական, Սարալանջ , Զորավան, Գետամեջ , Քարաշամբ , Թեղենիք , Նոր-Արտամետ , Զովունի , Մրգաշեն , Քանաքեռավան , Վ.Պտղնի , Պտղնի