Ընտրատարածք 035

ք.Սպիտակ, ք.Վանաձոր/Տարոն - 2 եւ Տավրոս թաղամասերի տարածքը, Սարի թաղը, ընդգրկելով Հարասլավական տնակային ավանը հյուսիսային ուղղությամբ, իր մեջ ներառելով Ուկրշին, Կանակա, Պրոմեթեւս տնակային ավանները/, Դարպաս, Արջուտ , Արեւաշող , Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք , Լեռնապատ , Լեռնավան , Լուսաղբյուր , Խնկոյան , Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր , Հալավար , Հարթագյուղ , Ղուրսալ , Մեծ Պառնի, Նոր Խաչակապ , Շենավան , Շիրակամուտ , Ջրաշեն , Սարալանջ , Սարահարթ , Սարամեջ , Քարաձոր