Ընտրատարածք 032

ք.Գավառ, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք, Գանձակ, Ծաղկաշեն, Սարուխան, Կարմիրգյուղ, Բերդկունք, Լճափ, Հայրավանք, Նորատուս