Ընտրատարածք 026

ք.Վաղարշապատ, Ծաղկունք, Հովտամեջ, Սամաղար