Ընտրատարածք 026

Ք.Եղվարդ, ք.Չարենցավան, Քարաշամբ, Թեղենիք, Նոր Արտամետ, Նուռնուս, Բուժական, Սարալանջ, Ֆանտան, Կարենիս, Արագյուղ, Պռոշյան, Քասախ, Նոր Երզնկա, Արզական, Ալափարս, Արգել, Նոր-Գեղի, Զորավան: