Ընտրատարածք 022

Ք.Գավառ, Ծովազարդ, Նորաշեն, Չկալովկա, Լճաշեն, Լճափ, Հայրավանք, Բերդկունք, Նորատուս, Գանձակ, Ծաղկաշեն, Կարմիրգյուղ, Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Սարուխան, Վարդաձոր, Երանոս: