Ընտրատարածք 021

Ք.Արմավիր, Մրգաշատ, Սովետական, Հայկավան, Արմավիր, Ջանֆիդա, Նորավան, Մայիսյան, Նորապատ, Հոկտեմբեր, Ձերժինսկի, Լենուղի, Լուկաշին, Նալբանդյան, Նոր Արմավիր, Բամբակաշատ, Ջրաշեն, Նոր Արտագերս, Այգեշատ(Արմավիր), Արեւիկ, Տանձուտ: