Տպել
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, աշխատանք, զբաղվածություն, արհեստակցական միություններ, ժողովրդագրություն եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ
Էլ. փոստ lsa@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513 347
Քաղվածք թիվ 10 արտահերթ նիստի արձանագրությունից
09.06.2023
Ժամը 12:00
114 սենյակ
1.
Հանձնաժողովի որոշմամբ նիստը նախագահեց հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ստեփանյանը.
2.
Դրական եզրակացություն ներկայացնել Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման հինգերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ նախագծի վերաբերյալ.
1) «Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-579-02.05.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Պատգամավոր Մարիամ Պողոսյան
3.
Դրական եզրակացություն ներկայացնել հետևյալ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ.
1) ա) Կամավոր աշխատանքի մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-558-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5581-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5582-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5583-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5584-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բարեգործության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5585-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5586-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5587-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5588-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5589-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-55810-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-55811-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-55812-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-55813-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-55814-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյան
4.
Առաջարկել Ազգային ժողովի խորհրդին սույն արձանագրության քաղվածքի 2-րդ կետում նշված նախագիծն ընդգրկել Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:
5.
Սույն արձանագրության քաղվածքի 3-րդ կետի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված նախագծերը կներկայացվեն լրամշակված տարբերակով։


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԼԻԼԻԹ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ