Տպել
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` բյուջետային օրենսդրություն, պետական բյուջե, փոխառություններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառություն, աուդիտ, հաշվեքննություն, բանկային համակարգ, ֆինանսական (դրամական, կապիտալի, վարկային, ապահովագրական եւ արժեթղթերի) շուկաներ եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ


Էլ. փոստ fvb@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513 480
Քաղվածք թիվ 11 նիստի արձանագրությունից
03.09.2019
Ժամը 10:00
114/2-րդ մասնաշենք/ սենյակ
1.
Դրական եզրակացություն տալ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ նախագծերին.
1) ա) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-204-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2041-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2042-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2043-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2044-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2045-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2046-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2047-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2048-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2049-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20410-20.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-20411-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-20412-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20413-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-20414-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20415-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20416-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-20417-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-20418-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Պետական նյութական պահուստի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20419-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20420-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20421-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Տեսչական մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20422-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-20423-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-20424-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-20425-21.06.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Արտակ Մանուկյան
2.
Առաջարկել 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին գումարվող Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգ ընդգրկել սույն քաղվածքի 1-ին կետում նշված օրենքների նախագծերը. 1-ին ընթերցմամբ քննարկելու նպատակով:
3.
,,Ազգային ժողովի կանոնակարգ" ՀՀ սահմանադրական օրենքի 78-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ բացասական եզրակացություն տալ Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ օրենքի նախագծի վերաբերյալ.
1),,Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին"
Խ-219-09.07.2019-ՖՎ-011/0, Հեղինակ` ,,Լուսավոր Հայաստան" խմբակցություն:
Հիմնական զեկուցող` Մանե Թանդիլյան

Հարակից զեկուցող(ներ)` Եղիշե Սողոմոնյան
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյան

Բացասական եզրակացության պատճառներն են. Հանձնաժողովը գտնում է, որ` ,Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքը երաշխավորում է ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդները՝ անկախ նրանց ռեզիդենտության կամ քաղաքացիության չափանիշից։ Օրենքը մշակվել է միջազգային լավագույն փորձի և միջազգայնորեն ճանաչված` Ավանդները երաշխավորողների միջազգային ասոցիացիայի և Բազելյան կոմիտեի կողմից համատեղ, Արդյունավետ ավանդների երաշխավորման համակարգի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա: Ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունման պարագայում օրենքի կիրառումը կարող է հանգեցնել ոչ ցանկալի հետևանքների՝ դոլարիզացիայի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց միջև ոչ հիմնավոր տարբերակված մոտեցման: Հատկապես, որ օրենքի նախագծով հիմնավորված չէ այն դատողությունը, ըստ որի՝ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ավանդների երաշխավորման չափերի բարձրացումն ակնհայտորեն կհանգեցնի այդ անձանց կողմից ավանդ ներդնելուն:
4.
,Ազգային ժողովի կանոնակարգե ՀՀ սահմանադրական օրենքի 71-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն հետևյալ օրենքների նախագծերի քննարկումը հետաձգվում է մինչև երկամսյա ժամկետով.
1) Թվային ֆինանսական ակտիվների մասին
Պ-224-12.07.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` Արտակ Մանուկյան
Հիմնական զեկուցող`Արտակ Մանուկյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Վարդան Աթաբեկյան
2) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-200-21.06.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
Հիմնական զեկուցող`Միքայել Մելքումյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Եղիշե Սողոմոնյան
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյան
5.
,Ազգային ժողովի կանոնակարգե ՀՀ սահմանադրական օրենքի 78-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն հետևյալ օրենքների նախագծերի քվեարկությունը հետաձգվում է մինչև Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջիկա հերթական նիստ.
1) ա) Հաշվապահական հաշվառման մասին
Կ-116-25.04.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Աուդիտորական գործունեության մասին
Կ-1161-25.04.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եւ հանրային վերահսկողության մասին
Կ-1162-25.04.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1163-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1164-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1165-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1166-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1167-25.04.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Եղիշե Սողոմոնյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՄանե Թանդիլյան