Print
Постоянная комиссия по экономическим вопросам
Сферы деятельности: налоги, пошлины, сборы, промышленность, градостроительство, энергетика, природные ресурсы, транспорт, связь, телекоммуникации, интернет (глобальная сеть), другие отрасли производственной инфраструктуры, туризм, торговля и услуги, предпринимательская деятельность, управление государственным имуществом, тарифы,инвестиции, экономическая конкуренция, антимонополизация и законы, регулирующие эти сферы
Эл. почта econom@parliament.am
Tел. (374-11) 513 415
17
08.07.2019
15:00
214
1.
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն ներկայացրեց Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման 9.07.2019թ. արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված հետևյալ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ.
1) Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2018 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
-124-02.05.2019-ՏՀ-011/
`
`Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայան
`Հանձնաժողովի անդամ Արգիշտի Մեխակյան
2) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-196-19.06.2019-ՏՀ-011/
`
`Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան
`Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան
2.
Ներկայացրած առաջարկների հիման վրա հեղինակը հետևյալ օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակը կներկայացնի Ազգային ժողովին մինչև ս/թ հուլիսի 9-ը:
1) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-196-19.06.2019-ՏՀ-011/
`
`Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան
`Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԲԱԲԿԵՆ ԹՈՒՆՅԱՆ