Print
Постоянная комиссия по экономическим вопросам
Сферы деятельности: налоги, пошлины, сборы, промышленность, градостроительство, энергетика, природные ресурсы, транспорт, связь, телекоммуникации, интернет (глобальная сеть), другие отрасли производственной инфраструктуры, туризм, торговля и услуги, предпринимательская деятельность, управление государственным имуществом, тарифы,инвестиции, экономическая конкуренция, антимонополизация и законы, регулирующие эти сферы
Эл. почта econom@parliament.am
Tел. (374-11) 513 415
12
24.05.2019
11:00
334
1.
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն ներկայացրեց հետևյալ օրենքի նախագծի վերաբերյալ.
1) ա) «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-075-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-0751-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
գ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-0752-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
դ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-0753-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
ե) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-0754-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
զ) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-0755-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
է) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
-0756-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
ը) «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-0757-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
թ) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
ժ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
-0759-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
ժա) «Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
-07510-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
ժբ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-07511-29.03.2019-ՏՀ-011/
`
`ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան
`Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԲԱԲԿԵՆ ԹՈՒՆՅԱՆ