Տպել
Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողով
Էլ. փոստ sukias.avetisyan@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513208


Տվյալ ժամանակահատվածում նիստեր չեն եղել