Print
Standing Committee on Economic Affairs
Spheres of activities: taxes, duties, payments, industry, urban development, energy, transport, communication, telecommunication, other branches of production infrastructure, tourism, trade and services, entrepreneurial activity, state property management
E-mail vasura@parliament.am
Phone (374-11) 513415
28
04.06.2014
11:00
214
1.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ seventh գումարման նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ one year.

1) ա) Ոչ պարենային արտադրանքի ընդհանուր անվտանգության մասին
-490-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
բ) Շուկայի վերահսկողության մասին
-4901-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
գ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-4902-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
դ) «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
-4903-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
-4904-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
զ) «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
-4905-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
2) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
-493-16.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Government
2.
Առաջարկել Ազգային ժողովի seventh գումարման նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ .

1) «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
-460-12.03.2014-ՏՀ-010/0
Author` Էդմոն Մարուքյան, Ալեքսանդր Արզումանյան
`ԱԺ պատգամավոր Էդմոն Մարուքյան
`Հանձաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Մելքումյան
ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վախթանգ Միրումյան
3.
Առաջարկել Ազգային ժողովի seventh գումարման նստաշրջանի եւ թվականի 0- 0-ի նիստերի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ .

1) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-486-07.04.2014-ՏՀ-010/0
Author` Էդմոն Մարուքյան
`ԱԺ պատգամավոր Էդմոն Մարուքյան
2) ա) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
-495-18.04.2014-ՏՀ-010/
Author` Government
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
-4951-18.04.2014-ՏՀ-010/
Author` Government
`ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ