Տպել
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` սահմանադրական փոփոխություններ, ընտրական համակարգ, հանրային ծառայություն, դատարանակազմություն, արդարադատություն, դատախազություն, քաղաքացիական, քրեական, վարչական օրենսդրություն, Ազգային ժողովի կանոնակարգ
Էլ. փոստ legcom@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513349
Քաղվածք թիվ 11 նիստի արձանագրությունից
24.02.2017
Ժամը 11:00
334 սենյակ
1.
Առաջարկել Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի եւ 2017 թվականի փետրվարի 27-մարտի 2-ի նիստերի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1) ա) «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1148-13.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11481-13.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ա.Հովհաննիսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Վ.Մկրտչյան
2) ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1167-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11671-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11672-13.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ս.Քրմոյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Լ.Մարտիրոսյան
3) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1168-14.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ա.Հովհաննիսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Լ.Մարտիրոսյան
4) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1169-15.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ա.Մարկոսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Վ.Մկրտչյան
Կ-1148,Կ-1167,Կ-1168,Կ-1169,Կ-1105,Կ-1109,Կ-297,Կ-771,Կ-868 նախագծերի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո՝24 ժամվա ընթացքում:
2.
Առաջարկել Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի 2017 թվականի փետրվարի 27-մարտի 2-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1151-17.01.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ա.Հովհաննիսյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Լ.Մարտիրոսյան
2) ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1155-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-11551-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-11552-01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Ա.Հովհաննիսյան
3.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ նախագծի հինգերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ մեկ տարով.

1) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1145-27.12.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`Վ.Եղիազարյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Լ.Մարտիրոսյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՀովհաննես Սահակյան

17.03.2017
Քաղվածք թիվ 12 նիստի արձանագրությունից

03.02.2017
Քաղվածք թիվ 10 նիստի արձանագրությունից