Տպել
Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` պաշտպանություն, անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, ոստիկանություն, ռազմարդյունաբերական համալիր, ռազմական ուսումնական հաստատություններ, զինվորական եւ ոստիկանական ծառայություններ
Էլ. փոստ pasht@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513461
Քաղվածք թիվ 9 նիստի արձանագրությունից
04.11.2014
Ժամը 12:00
414 սենյակ
1.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ նախագծերի հինգերորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ մեկ տարով.

1) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-597-12.09.2014-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Ռուբիկ Հակոբյան, Թեւան Պողոսյան
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ ԱԺ պատգամավոր՝
Ռուբիկ Հակոբյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`ՀՀ ԱԺ պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ՝
Կորյուն Նահապետյան
2) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5971-12.09.2014-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Ռուբիկ Հակոբյան, Թեւան Պողոսյան
2.
<<Զինապարտության մասին>> ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (Պ-600-17.09.2014-ՊԱ01 0/0, հեղինակներ` Հովհաննես Սահակյան, Էդմոն Մարուքյան, հարակից զեկուցող` Թեւան Պողոսյան) ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկման արդյունքներով ընդունել հեղինակների և ՀՀ կառավարության առաջարկը համապատասխան փոփոխություններ կատարել <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում եւ վերոնշյալ նախագիծը դրական եզրակացությամբ ընդգրկել Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի եւ 2014 թվականի նոյեմբերի 10-13-ի նիստերի օրակարգում: Հեղինակները լրամշակված նախագիծը կներկայացնեն մինչեւ 07.11.2014:
3.
Անցկացնել խորհրդարանական լսումներ նոյեմբերի 14-ին <<Կիբեռանվտանգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. սպառնալիքներ եւ մարտահրավերներ, արձագանքման եվ հակազդման մեխանիզմներ>> թեմայով եվ նոյեմբերի 18-ին՝ <<Ոստիկանության հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը եվ խորհրդարանական վերահսկողությունը>> թեմայով:
4.
Լիազորել պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանին՝ ներկայացնելու բյուջեի պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող ծախսերի օրինականության եւ հիմնավորվածության մասին հանձնաժողովի եզրակացությունը:


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԿՈՐՅՈՒՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

01.12.2014
Քաղվածք թիվ 10 նիստի արձանագրությունից

02.09.2014
Քաղվածք թիվ 7 նիստի արձանագրությունից

06.06.2014
Քաղվածք թիվ 6 նիստի արձանագրությունից

15.05.2014
Քաղվածք թիվ 5 նիստի արձանագրությունից

25.04.2014
Քաղվածք թիվ 4 նիստի արձանագրությունից

14.03.2014
Քաղվածք թիվ 3 նիստի արձանագրությունից

18.02.2014
Քաղվածք թիվ 2 նիստի արձանագրությունից

30.01.2014
Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից