Տպել
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` հարկեր, տուրքեր, վճարներ,� արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, էներգետիկա, բնական պաշարներ, բացառությամբ ջրային պաշարների, տրանսպորտ, կապ, հեռահաղորդակցություն, արտադրական ենթակառուցվածքի այլ ճյուղեր, զբոսաշրջություն, առեւտուր եւ ծառայություններ, ձեռնարկատիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում
Էլ. փոստ vasura@parliament.am
Հեռ. (374-10) 513415
Քաղվածք թիվ 2 նիստի արձանագրությունից
24.02.2012
Ժամը 12:00
216 սենյակ
1.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ նախագծերի չորրորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ 30 օրով.

1) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-838-26.02.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` Գագիկ Գեւորգյան, Բագրատ Սարգսյան, Լիլիթ Գալստյան, Արտյուշ Շահբազյան, Արծվիկ Մինասյան
Հիմնական զեկուցող`Արծվիկ Մինասյան
2) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1036-26.11.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` Արմեն Մարտիրոսյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Րաֆֆի Հովհաննիսյան
Հիմնական զեկուցող`Արմեն Մարտիրոսյան
2.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ նախագծերի չորրորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ 15 օրով.

1) ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1319-28.12.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13191-28.12.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-13192-28.12.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարար` Մանուկ Վարդանյան
2) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1321-29.12.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարար` Մանուկ Վարդանյան
3.
Առաջարկել Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի եւ 2012 թվականի փետրվարի 27-մարտի 1-ի նիստերի օրակարգում ընդգրկել դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ նախագծերը.

1) ա) Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին
Կ-1342-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13421-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13422-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13423-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հանձնաժողովի նախագահ` Վարդան Այվազյան
2) ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1343-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13431-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13432-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13433-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13434-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13435-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13436-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13437-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13438-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13439-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134310-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134311-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134312-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134313-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134314-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134315-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Բանկային, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134316-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134317-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134318-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134319-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134320-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134321-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134322-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134323-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134324-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134325-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134326-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134327-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134328-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134329-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134330-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134331-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134332-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134333-24.02.2012-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134334-24.02.2012-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134335-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134336-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134337-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ արդարադատության նախարար` Հրայր Թովմասյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հանձնաժողովի նախագահ` Վարդան Այվազյան
3) ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1344-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-13441-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13442-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-13443-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13444-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13445-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13446-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-13447-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13448-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13449-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-134410-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134411-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134412-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134413-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-134414-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134415-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134416-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134417-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134418-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ արդարադատության նախարար` Հրայր Թովմասյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ` Վարդան Բոստանջյան
4.
Առաջարկել հետաձգել հետեւյալ նախագծի 2012 թվականի փետրվարի 27-մարտի 1-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելու ժամկետը մինչեւ 30 օրով.

1) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-1175-20.05.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` Գալուստ Սահակյան, Վարդան Այվազյան, Հեղինե Բիշարյան, Գոհար Ենոքյան
Հիմնական զեկուցող`Հանձնաժողովի նախագահ` Վարդան Այվազյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
5.
Առաջարկել հետեւյալ նախագծերի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում.

1) ա) Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին
Կ-1342-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13421-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13422-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13423-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հանձնաժողովի նախագահ` Վարդան Այվազյան
6.
Առաջարկել հետեւյալ նախագծերի երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում.

1) ա) Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին
Կ-1342-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13421-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13422-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13423-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Հիմնական զեկուցող`ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ` Վաչե Տերտերյան
Հարակից զեկուցող(ներ)`Հանձնաժողովի նախագահ` Վարդան Այվազյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՎարդան Այվազյան

16.03.2012
Քաղվածք թիվ 4 նիստի արձանագրությունից

03.02.2012
Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից