Տպել


Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում մրցույթ եւ ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը հաստատելու եւ պետական ծառայողի ատեuտավորման թերթի ձեւը սահմանելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ ՆՈ-005-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերով պարգեւատրման կարգը,Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրի եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալի նկարագրությունը եւ դրանց ձեւերը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվո մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվոգրով պարգեւատրման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվո մեդալի եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվոգրի նկարագրությունը եւ դրանց ձեւերը հաստատելու մասին
Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի` Ազգային ժողովի կողմից առաջադրվող անդամի թափուր տեղի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N Կ-195-Ա կարգադրությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայր ճանաչողական այցերի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին