Տպել
17/08/2021
Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

ՏԵՔՍՏ

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ