Տպել

17 ԱՊՐԻԼԻ 2018ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՀԱՏՈՒԿ ՆԻՍՏ1.
Ժամը 1200

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
ՀՀ վարչապետի ընտրություն
17.04.2018-