Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԹԻՎ 9 ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

ք. Երևան,
10 հունիսի 2024 թվական

ՀՀ ԱԺ նստավայր, 334 սենյակ
ժամը՝ 16:00