Տպել
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԹԻՎ 17 ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

ք. Երևան,
11 սեպտեմբերի 2020 թվական

ՀՀ ԱԺ նստավայր, 334 սենյակ
ժամը՝ 16:00